رتبه ??? ايران در تخصيص پهناي باند اينترنت به کاربران
ارزيابي اتحاديه جهاني مخابرات از توسعه ICT کشورها
 

براساس ارزيابي اتحاديه جهاني مخابرات، ايران در رده ‌بندي پهناي باند اينترنت ثابت، رتبه 115 جهان را دارا مي‌باشد.

اينترنتبر اساس ارزيابي اتحاديه جهاني مخابرات، ايران در رده‌ بندي پهناي باند اينترنت ثابت، رتبه 115 جهان و در زمينه تخصيص پهناي باند به ازاي هر کاربر، رتبه 158 را به خود اختصاص داده است.
احمد نخجواني، عضو دبيرخانه شرکت ‌هاي ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور در نشست خبري با تاکيد بر لزوم توسعه باند پهن در کشور به ارزيابي ‌هاي صورت گرفته در زمينه وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در مقايسه با ساير کشورها براساس اعلام اتحاديه جهاني مخابرات اشاره کرد و اظهار داشت: تا دو سال آينده نسل سوم موبايل، 89 درصد دنيا را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
وي با بيان اينکه تا پايان سال 2015 نسل سوم موبايل 89 درصد قاره اروپا، 60 درصد قاره امريکا، 34 درصد کشورهاي درحال توسعه و ? درصد خانوار کشورهاي کمتر توسعه يافته را پوشش مي‌دهد تاکيد کرد: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان اين سال، 46 درصد خانوار در دنيا تحت پوشش 3قرار گيرند.
نخجواني با اشاره به روند رو به رشد نسل چهارم ارتباطات همراه – LTE – در دنيا گفت: براساس گزارش اتحاديه جهاني مخابرات، تعداد کاربران LTE تا پايان سال 2019 به 2 ميليارد و 600 ميليون نفر در دنيا خواهد رسيد.
وي با اشاره به شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات که توسط اتحاديه جهاني مخابرات منتشر شده است، افزود: بررسي‌ ها نشان مي‌دهد که تا پايان سال 2013 ايران در شاخص توسعه ICT در جهان رتبه 94 را به خود اختصاص داده و با وجود صعود 3 رتبه‌اي از کشورهايي همچون مالديو، اردن، فيجي و مغولستان رتبه پايين‌تري دارد؛ در اين رده‌بندي کشورمان بالاتر از کشورهاي جامائيکا و تونس قرار گرفته است.
نخجواني به آمارهايي از دسترسي به باند پهن ارتباطات ثابت در دنيا اشاره کرد و گفت: ايران در اين رده‌ بندي در رتبه 115 جهان قرار دارد و در زمينه تخصيص پهناي باند به ازاي هر کاربر، رتبه 158 دنيا را به خود اختصاص داده است.
 
بررسي‌ ها نشان مي‌دهد که تا پايان سال 2013 ايران در شاخص توسعه ICT در جهان رتبه 94 را به خود اختصاص داده و با وجود صعود 3 رتبه‌اي از کشورهايي همچون مالديو، اردن، فيجي و مغولستان رتبه پايين‌تري دارد؛ در اين رده‌بندي کشورمان بالاتر از کشورهاي جامائيکا و تونس قرار گرفته است
وي گفت: در شاخص توسعه IDI که کشورها را براساس 3 پارامتر دسترسي، کاربري و مهارت در حوزه ICT طبقه‌ بندي مي‌کند، ايران با رتبه 94 از متوسط آسيا و جهان پايين‌تر است؛ در اين رده‌ بندي در زمينه دسترسي به فناوري اطلاعات رتبه 82، در زمينه کاربري رتبه 116 جهان، در زمينه مهارت رتبه 68 دنيا در اختيار ايران است و در مجموع کشورمان در اين شاخص رتبه 94 را به خود اختصاص داده است.
مشکلات شرکت ‌هاي اينترنتي با توقف فروش ADSL مخابرات
در اين نشست محمد حسن شانه ساززاده – ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت در کشور- نيز با اشاره به وضعيت رو به رشد دنيا در ارائه خدمات باند پهن و برنامه هاي رگولاتوري براي تغيير مجوز فعاليت شرکت‌ هاي اينترنتي در کشور اظهار داشت: علاوه بر مجوز FCP که براي ارائه خدمات باند پهن ثابت، قرار است به زودي از سوي رگولاتوري به متقاضيان عرضه شود، در زمينه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه نيز تاکنون ??? شرکت تقاضاي خود را به رگولاتوري ارائه داده‌اند.
وي با اشاره به مشکلات احتمالي تعدد صدور پروانه فعاليت در بازار خدمات ICT تاکيد کرد: مشکلات عدم دريافت امکانات مخابراتي از جمله مواردي است که مي‌تواند در پروانه‌ هاي جديد خدمات اينترنت در کشور نيز تاثيرگذار باشد.
اين فعال بازار اينترنت، دستور توقف فروش اينترنت مخابرات در ? استان کشور که از سوي رگولاتوري ارائه شده است را به ضرر شرکت ‌هاي اينترنتي عنوان کرد و گفت: به دليل مشکلات موجود شرکت‌ هاي مخابرات استاني به شرکت‌هاي PAP در اين استان‌ها سرويس نمي‌دهند.