6/22/2014

امكان پرداخت الكترونيكي قبوض شهرداري قزوين فراهم مي‌شود

پرداخت آنلاين قبوض شهرداري

دستگاه كارتخوان رايانه‌اي( Pc Pose) در واحدهاي درآمد شهرداري مركز، مناطق سه گانه شهرداري و سازمان پسماندشهرداري قزوين فعال مي‌شود.

دستگاه كارتخوان رايانه‌اي (Pc Pose) در واحدهاي درآمد شهرداري مركز، مناطق سه گانه شهرداري و سازمان پسماندشهرداري قزوين فعال مي‌شود.
طبق تفاهم نامه سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين و بانك شهر، كليه قسمت هاي درآمدي مجموعه شهرداري همچون نوسازي، صنفي، پسماند و درآمد به دستگاه كارتخوان رايانه اي مجهز شده و از اين پس كليه پرداخت هاي داخل مجموعه شهرداري از طريق اين دستگاه صورت مي گيرد.
 شهروندان مي‌توانند با مراجعه به شهرداري و پس از محاسبه و صدور فيش خود توسط قسمت درآمدي مرتبط، در همان محل نسبت به پرداخت فيش خود اقدام کرده و ديگر نيازي به مراجعه به بانك و انتظار در صف هاي طولاني براي پرداخت قبوض شهرداري ندارند.
 همچنين كاركنان شهرداري قزوين نيز بدون نياز به انتظار جواب استعلام مي‌توانند نسبت به ادامه روند اداري شهروندان اقدام کنند و اين اقدام در جهت تأمين رفاه و رضايت شهروندان، صرفه جويي در زمان و تسريع و تسهيل در انجام امور شهرداري صورت گرفته است.
با استفاده از اين روش در پرداخت قبوض شهرداري، از اشتباهات مربوط به پرداخت توسط مراجعان جلوگيري شده و دخالت اپراتور و كاربر از بين مي رود.
 دستگاه كارتخوان رايانه اي با كليه برنامه ها و نرم افزار هاي شهرداري منطبق است و مجموعه شهرداري در مجموع به 15 دستگاه مجهز مي شود.
پرداخت آنلاين قبوض شهرداري
اين م اين امكان براي مراجعان مجازي و به منظور پاسخ گويي به درخواست ها و تأمين رضايت آنها راه اندازي شده است.
 شهروندان همچنين مي توانند با مراجعه به پرتال شهرداري و ثبت درخواست خود، فيش پرداختي خود را به صورت آنلاين دريافت كرده و با كليك بر روي گزينه پرداخت فيش و اتصال به درگاه الكترونيكي بانك شهر، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
وي ادامه داد: پس از پرداخت فيش، كليه مراحل به صورت الكترونيكي انجام و شهروندان در پايان مي توانند پاسخ استعلام خود را به صورت آنلاين دريافت كنند.
 راه اندازي اين امكانات قدم بزرگي در راستاي رسيدن به اهداف سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين كه انجام الكترونيكي امور شهرداري، كاهش تردد ارباب رجوع و تأمين رضايت آنها است، محسوب مي شود.

 

 

 

related images