6/22/2014

اعلام ضوابط شهرسازي از طريق پرتال شهرداري قزوين

ضوابط شهرسازي

امكان دريافت تمامي ضوابط و قوانين شهرسازي شامل خريد، فروش و ساخت و ساز املاك و اراضي شهر از طريق پرتال شهرداري قزوين مهيا شد.

تعداد زيادي از مراجعين به شهرداري به دنبال دريافت ضوابط حاكم در خصوص خريد يا ساخت ملك و اراضي مورد نظر خود هستند كه به دليل نبود مرجع مشخصي براي پاسخگويي به اين سؤالات در شهرداري ها، وقت زيادي را در واحد هاي مختلف گذرانده و اغلب پاسخ مناسبي دريافت نمي كنند.
همچنين گروه ديگري از مراجعين به شهرداري ها افرادي هستند كه بدون اطلاع از ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك مورد نظر، آن را خريداري كرده و پس از اطلاع از اين ضوابط متضرر شده اند.
براي اطلاع رساني دقيق در خصوص ضوابط شهرسازي حاكم بر املاك و اراضي شهر قزوين، سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري با همكاري معاونت معماري و شهرسازي اين مديريت اقدام به راه اندازي سيستم اعلام ضابطه در پرتال شهرداري كرده است.
شهروندان مي توانند با مراجعه به پرتال شهرداري قزوين، با انتخاب گزينه اعلام ضابطه و با وارد كردن كد نوسازي يا پيدا كردن ملك موردنظر بر روي نقشه، تمام ضوابط ساخت و ساز و مقررات و مستندات حاكم بر ملك را مشاهده نمايند.
همچنين شهروندان مي توانند با مراجعه به اين سيستم، طرح تفصيلي ملك، ابعاد، مشخصات مندرج در سند، بدهي هاي ملك به شهرداري، شرايط دريافت پروانه ساخت و مبالغ پرداختي جهت دريافت پروانه را مشاهده کنند.
اين اطلاعات با حفظ حريم خصوصي و امنيت صاحبان املاك و در راستاي ارائه خدمات و مشاوره به شهروندان براي سرمايه گذاري در زمينه املاك، در اختيار کاربران قرار مي گيرد.
همچنين اين اطلاعات مي تواند در بنگاه هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد رسمي مورد استفاده قرار گرفته و در اختيار دو طرف قرارداد قرار گيرد تا هيچ يك از آنها متضرر نشوند.
شهرداري قزوين در صدد است با اطلاع رساني به بنگاه هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد رسمي، اين اطلاعات را به پرونده هاي مربوط به خريد و فروش املاك و اراضي ضميمه نمايد.

related images