6/22/2014

شهرنما

شهرنما

نسخه اندرويدي اين پروژه آماده بهره برداري و استفاده در گوشي هاي تلفن همراه مي باشد.

 

 

 
يکي از آخرين دستاوردهاي فناوري در دنيا، ايجاد محيط هاي "مجاز- واقعي" مبتني بر واقعيت مي باشد. اين تکنيک (ديد با زاويه 360 درجه) که امروزه در بيشتر کشورهاي دنيا دنبال مي شود امکان برداشتي مصور از سطح معابر، اماکن عمومي و توريستي را به صورت کاملاً مکانيزه ممکن مي سازد و خود بسترساز ارائه خدمات متنوع در ايجاد و تکميل شهرداري مجازي به شمار مي رود.
سازمان آمار و فناوري اطلاعات، تعداد280 هزار تصوير را در مدت سه ماه جهت پروژه شهرنما برداشت کرده است.
از مهم ترين قابليت هاي اين سيستم:
 • کاهش بازديدهاي کارشناسي بصري و زائد
 • تشخيص مغايرت هاي کاربري و پيشروي هاي غير مجاز در ساخت و سازها
 • مشرفيت ها و تجاوز به حريم معابر
 • کاهش حداکثري بازديد هاي اصناف
 • ارتقاء سطح کيفي مديريت مبلمان شهري با نمايش کليه عناصر و المان هاي موجود در سطح معابر
 • مديريت سوانح و بحران ها
 • مديريت پارک ها و فضاي سبز
 • مديريت آتش نشاني
 • ترافيک و حمل و نقل
 • ساخت و سازها و پروژهاي عمراني
 • بارگذاري لايه هاي گردشگري و بازديد از اماکن گردشگري، مذهبي و سياحتي در فضايي کاملاً واقعي
 • مورد نياز ساير ارگان ها مانند اداره آب، برق، گاز و مخابرات
 • و ...
ژئو رفرنس بودن برداشت هاي مصور صورت گرفته و جانمايي دقيق آن ها بر اساس مختصات <span style="Tahoma" ,"sans-serif";times="" new="" roman";b="" nazanin""="" dir="LTR">UTM جهاني يکي از مهم ترين ويژگي هاي طرح مزبور بوده و بستر و امکاني را فراهم مي نمايد تا در يک فضا و محيط واحد، ارتباط چند سويه با مختصات مکاني در تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي دو بعدي (وضع موجود املاک)، لايه طرح هاي تفصيلي و لايه ترسيم شده معابر برقرارگردد.
 اين قابليت ها خود زير ساخت و بستر واقعي در ارائه خدمات در شهرداري الکترونيکي خواهد بود و با تلفيق داده هاي مکاني و توصيفي املاک همراه با امکان مشاهده تصويري موقعيت ها و جايگاه ها توسط سرمايه گذاران، معرفي جاذبه هاي توريستي و اماکن تاريخي، ارائه هرگونه خدمات در شهر مجازي را با هدف کاهش مراجعات شهروندان به شهرداري ها، تردد در سطح شهر، مصرف سوخت، آلودگي هوا و فشارهاي رواني براي شهروندان را نويد خواهد داد.
نسخه اندرويدي اين پروژه آماده بهره برداري و استفاده در گوشي هاي تلفن همراه مي باشد.

 

related images