پرتال جدید شهرداری قزوین پرتال جدید شهرداری قزوین

 

هدف از اجرا و ارتقاء:

 

· هماهنگ سازی و تجميع خدمات و اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی با توجه به تکنولوژی در نظر گرفته شده روز و امکان مدیریت یکپارچه اطلاعات

 

.تولید و راه ندازی طراحی گرافیگی  جدید(تم) پرتال، با توجه به معماری اطلاعات و الگوهای مورد نظر و مناسب از جمله لوگو، سربرگ، رنگ های سازمانی و ...

 

· ارتقا ظرفیت سرویس ها و سازمان‌دهی آسان جهت استفاده از اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات در بین بخشهای مختلف

 

. اضافه شدن سرویس خبرنامه

 

.ایجاد و استفاده از فرمهای وبی پویا برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعات مختلف به همراه فایل ها و مقالات پیوست ازجمله نظرسنجی های لازم و ایده و پیشنهادات شهروندی .

 

.امکان طراحی مدل نمایش های مختلف و ایجاد ساختارها و قالب های مورد نظر در جهت ارائه هر چه بهتر اطلاعات.

 

· ساده و موثر کردن خدمات دولتی در راستای ایجاد دولت الکترونیکی

 

· ارتقا کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شهروندان

 

· ارتقا کارایی و موارد امنیتی پرتال

 

اجرا:

تولید و راه اندازی و آموزش کاربران برای :شورای اسلامی شهر قزوین ،شهرداري مركز و معاونت ها و ادارات زير مجموعه آن،شهرداري مناطق سه گانه و سازمان های تابعه در مجموع 48 پرتال