سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

بازديد مديران استاني و شهري از غرفه سازمان فاوا شهرداري قزوين در نمايشگاه الکامپ

جمعي از مديران استاني و شهري از غرفه سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري قزوين در نمايشگاه الکامپ بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري قزوين؛ در نمايشگاه الکامپ قزوين که از22 آبان‌ماه سال جاري به مدت سه روز در قزوين برگزار شد جمعي از مديران استاني و شهري با حضور درغرفه سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري قزوين به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

محسن اسفندياري مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري قزوين در بازديد مديران از اين غرفه اقدامات صورت گرفته در اين نمايشگاه را مثبت ارزيابي کرد و گفت: تعامل و همکاري سازمان ها مي تواند نقش بسزايي در نحوه تعامل و ارايه ايده ها داشته باشد.

 وي برگزاري اين قبيل نمايشگاه ها را فرصت مغتنمي برشمرد و افزود: اميد است برگزاري اين نمايشگاه باعث بروز اتفاقات خوب در حوزه شهر شود.

 

اسفندياري تصريح کرد: اقدامات ارزشمندي در اين نمايشگاه صورت گرفته که حضور مديران و به خصوص مديريت شهري قزوين و بازديد از غرفه سازمان فناوري  اطلاعات وارتباطات شهرداري قزوين در اين نمايشگاه هم به عنوان حلقه ي واصله مي تواند ما را در ادامه راه و اجرايي شدن طرح ها مصمم تر کند.

تصاویر مرتبط