سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مهرابي، سرپرست اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين:

پرتال شهرداري قزوين مردم محور باشد

عادله مهرابي سرپرست اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين با مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات درخصوص مشکلات پرتال کنوني و راه‌اندازي پرتال جديد ديدار و گفتگو کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ عادله مهرابي، سرپرست اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين در اين ديدار با تاکيد بر اينکه پرتال جديد شهرداري قزوين بايد مردم محور طراحي شود، گفت: نياز است تا شهروندان و مديريت شهري در پرتال جديد بتوانند ارتباط دو سويه برقرار و شهروندان به راحتي بتوانند نظرات و پيشنهادات خود را در اين پرتال ارائه کنند.

مهرابي تصريح کرد: پرتال جديد شهرداري قزوين بايد قابليت مشاهده در تلفن‌هاي هوشمند و دريافت خدمات الکترونيکي داشته باشد.

اين مسوول با پيشنهاد اينکه در طراحي پرتال جديد، بخشي براي طرح موضوعات شهروندي با امکان دريافت نظرات شهروندان و کارشناسان ايجاد شود، گفت: اين پرتال به گونه‌اي باشد که امکان برگزاري نشست‌هاي مجازي با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه‌هاي مختلف شهري در زمان‌هاي مشخص داشته باشد.

رونمايي از پرتال جديد شهرداري قزوين تا يک ماه آينده

محسن اسفندياري، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين در اين ديدار از آمادگي اين سازمان براي رونمايي از پرتال جديد شهرداري قزوين تا يک ماه آينده خبر داد.

پايان پيام