یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

اسفندياري، مديرعامل سازمان فاوا شهرداري قزوين

اتوماسیون اداری باعث صرفه جویی در هزینه ها شده و انجام کارهای اداری را در تمامی ساعات شبانه روز مقدور می سازد.

محسن اسفندياري، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين در جلسه بازآموزی سیستم اتوماسیون اداری گفت: سیستم اتوماسیون اداری امکان انجام کارهای اداری را در خارج از محل کار و در هر زمان توسط مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین ممکن می سازد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين؛ اسفندیاری در راستای معرفی مزایای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری خاطرنشان کرد: سیستم اتوماسیون اداری امکان انجام کارهای اداری را در خارج از محل کار و در هر زمان توسط مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین ممکن می سازد که باعث تسریع در گردش روال اداری می شود و همینطور استفاده از این سیستم فعالیت های موازی مانند تکثیر بی مورد مکاتبات و یا ثبت و نگهداری سوابق در چند محل را کاهش می دهد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین همچنین اذعان داشت: در راستای استفاده بهینه از سیستم یکپارچه اتوماسون اداری جلسه باز آموزی این سیستم در دو نوبت برای مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین با همکاری واحد آموزش و پژوهش شهرداری قزوین برگزار شد، که در این جلسه ضمن آموزش مجدد نحوه استفاده از این سیستم به مدیران و کارشناسان، قابلیت ها و امکانات اتوماسیون اداری معرفی شدند.  
پايان پيام

تصاویر مرتبط