سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

در سازمان فاوا شهرداری قزوین ؛

نشست هم اندیشی و تخصصی کارگروه پروژه رصدخانه داده‌ای شهری برگزار شد

نشست هم اندیشی کارگروه رصدخانه شهری قزوین با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری برگزار شد.

جلب مشارکت مدیران استانی برای راه اندازی پروژه بزرگ رصدخانه شهری ضروری است

 به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری قزوین؛ احد چگینی رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل شورای شهر در نشست تخصصی رصدخانه شهری  گفت: جلب مشارکت  و همت مدیران استانی برای راه اندازی پروژه بزرگ رصدخانه شهری امری ضروری است و شهرداری باید دیگر دستگاه ها را در اجرای این پروژه استانی همراه سازد.

برای جانمایی و مکانیابی پروژه های شهری می توان از داده های رصدخانه شهری استفاده شود

 سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین نیز با اشاره به لزوم احداث رصدخانه شهری افزود: برای جانمایی و مکانیابی پروژه های شهری می توان از داده های رصدخانه شهری به صورت علمی و تخصصی استفاده کرد تا پروژه‌ها با بیشترین درصد موفقیت اجرا شوند.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر به داشتن نگاه درآمدزایی به رصدخانه شهری تاکید کرد.

 رصدخانه شهری باید با رویکرد مشارکتی و سرمایه گذاری احداث شود

حسنعلی اصغری، معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری قزوین نیز تبیین جایگاه رصدخانه را برای مدیران شهری از اقدامات اولیه و ضروری احداث این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: رصدخانه شهری باید با نگاه تجاری و با رویکرد مشارکتی و سرمایه گذاری احداث شود.

 این مقام مسئول راه اندازی رصدخانه را ابزاری برای استفاده از SDI  (زیر ساخت داده مکانی) در راستای ایجاد محیطی برای تسهیل و هماهنگ سازی امر تبادل و به اشتراک گذاری داده های مکانی دانست.

احداث رصد خانه داده ای شهری از ملزومات مدیریت شهری مدرن است

محسن اسفندیاری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین در این نشست مطالعات و اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث رصدخانه شهری توسط این سازمان را تشریح کرد و احداث رصد خانه داده ای شهری را از ملزومات مدیریت شهری مدرن دانست و به همکاری و همیاری دیگر دستگاهای استان در اجرای این پروژه بزرگ تاکید کرد.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط