یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

اسفندياري، مديرعامل سازمان آمار وفناوري اطلاعات:

برنامه تحت وب پشتيباني و نگهداري (help desk)راه اندازي شد

برنامه (help desk)جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي كاربران شهرداري قزوين راه اندازي شد.

مديرعامل  سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين گفت: برنامه تحت وب پشتيباني و نگهداري(help desak)  توسط سازمان آمار و فن آوري اطلاعات راه اندازي شد، كاربران مي توانند جهت رفع مشكلات سخت افزاري ونرم افزاري سيستم هاي خود از طريق اين نرم افزاراقدام كنند.
محسن اسفندياري افزود: جهت استفاده از اين نرم افزار كاربران با مراجعه به پرتال داخلي به آدرس www.qazvin.iriو با نام كاربري ويندوز خود وارد برنامه شده و درخواست خود را ثبت كرده واز همين طريق پيگيري كنند.
وي بيان كرد: برنامه (help desk)در مرحله اول در شهرداري مركز و منطقه دو تا اتمام سال جاري به صورت آزمايشي انجام مي شود و سپس تمامي سازمانها و مناطق و معاونتها نيز زير پوشش اين نرم افزار قرار مي گيرند.
شايان ذكر است؛ پس از اتمام دوره آموزشي اين برنامه، مشكلات سيستمي كاربران از طريق برنامه مذكور رفع خواهد گرديد و تماسهاي تلفني جهت رفع اشكال پاسخ داده نخواهد شد.

پايان پيام
 

تصاویر مرتبط