چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

اسفندياري، مديرعامل سازمان فاواي شهرداري قزوين:

نرم افزار يکپارچه معاملات (سميم) در شهرداري قزوين راه اندازي مي‌شود

با هدف ايجاد بانک اطلاعاتي متمرکز از قراردادهاي معاملات شهرداري قزوين، نرم افزار يکپارچه معاملات راه اندازي مي‌شود.

 مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين گفت: اين نرم افزار با مشارکت واحد امور پيمان و رسيدگي شهرداري، در شهرداري هاي مرکز، مناطق و سازمان هاي تابعه راه اندازي مي شود. 

محسن اسفندياري هدف از راه اندازي اين نرم فزار را مکانيزه کردن تمامي معاملات در شهرداري هاي مرکز، مناطق و سازمان هاي تابعه عنوان و تصريح کرد: مراحل برگزاري مناقصات، انتخاب پيمانکار، عقد قرارداد، ثبت صورت وضعيت، درصد پيشرفت و اتمام پروژه در اين نرم افزار ثبت مي شود.

وي يکپارچه سازي روند اجراي فعاليت واحد قراردادها در مجموعه شهرداري را از دستاورد هاي راه اندازي اين نرم افزار برشمرد و بيان کرد: امکان گزارش گيري مديريتي در خصوص پروژه ها و اعمال قوانين و مقررات معاملات شهرداري با توجه به آخرين آيين نامه هاي روز از ديگر دستاورد هاي اجراي اين نرم افزار به شمار مي رود.

مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات در پايان خاطر نشان کرد: اين برنامه ابتدا در شهرداري مرکز و سپس در مناطق و سازمان هاي تابعه نصب و راه اندازي و براي کاربران نيز دوره آموزشي برگزار مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط