سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

به همت سازمان فاواي شهرداري قزوين رونمايي شد؛

نرم افزار جامع آمار و اطلاعات شهرداري قزوين

نرم افزار جامع آمارو اطلاعات شهرداري قزوين به جمع آوري و دريافت مکانيزه و ثبتي اطلاعات از حوزه هاي مختلف شهرداري مرکز ، مناطق و سازمان هاي وابسته مي پردازد.


محسن اسفندياري، مدير عامل سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري قزوين گفت: نرم افزار جامع آمارو اطلاعات شهرداري قزوين به جمع آوري و دريافت مکانيزه و ثبتي اطلاعات از حوزه هاي مختلف شهرداري مرکز ، مناطق و سازمان هاي وابسته مي پردازد.
به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري قزوين؛ اسفندياري افزود: از مهمترين برنامه هاي اين سازمان جهت فعاليت هاي آماري مجموعه شهرداري قزوين، پياده سازي نظام جامع آماري، آموزش و فرهنگ سازي جهت استفاده از آمارها و اطلاعات توليد شده و تحليل آن براي برنامه ريزي هاي آتي شهرداري مي باشد که بايد اقدامات اساسي و زيربنايي در تحقق اصول حاکم بر اين نظام شامل قوانين و مقررات، ساختار سازماني مناسب، نيروي انساني کارآمد و سخت افزار و نرم افزار صورت بگيرد .
وي تشكيل بانك اطلاعاتي و آماري جامع و به روز وكارآمد؛ ايجاد سيستم بهينه گردش اطلاعات و اصلاح فرايند هاي آماري و مديريت اطلاعات در كليه سطوح شهرداري؛جمع آوري، تدوين، نگهداري و به روزرساني و استنتاج كليه آمار و اطلاعات مديريت شهري؛ پشتيباني اطلاعاتي و آماري حوزه هاي مختلف شهرداري و ارائه گزارشهاي توصيفي و تحليلي مرتبط با برنامه ريزي شهري و شهرداري و اطلاع رساني مفيد و مؤثر
را  جهت نيل به اهداف اين نرم افزار علاوه بر اقدامات زير بنايي ضروري دانست.
مدير عامل سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري قزوين بيان کرد: در اين راستا حوزه آمار واطلاعات درسال 89 اقدام به خريد و نصب و راه اندازي نرم افزار آماري تحت وب فرابر کرده که از بهمن ماه سال گذشته نيز بصورت اينترنتي به آدرس amar.qazvin.ir فعال شده است .
اسفندياري گفت: اين نرم افزار به جمع آوري و دريافت مکانيزه و ثبتي اطلاعات از حوزه هاي مختلف شهرداري مرکز، مناطق و سازمان هاي وابسته مي پردازد و پس از جمع آوري و تجميع و پردازش اطلاعات دريافتي از سيستم هاي جداگانه مي تواند گزارشات يکپارچه را تهيه و در اختيار مجموعه شهرداري قرار دهد و مديران مي توانند با دسترسي به اينتر نت در هر زمان و مکان اطلاعات مورد نياز خود را از اين نرم افزار دريافت نمايند .
وي اظهار کرد: اکنون اطلاعات مربوط به وضعيت مالي و منابع انساني، پروانه هاي ساختماني و عملکرد شهرداري و سازمان هاي آن با استفاده از اين نرم افزار قابل برداشت مي باشد که اطلاعات مالي و منابع انساني مرکز و مناطق بصورت مکانيزه از سيستم مالي رايورز موجود برداشت مي شود .
قابل ذکر است ثبت و برداشت مکانيزه اطلاعات شهرسازي از « سيستم سرا 8 » نيز در دست اقدام است .
 

تصاویر مرتبط