* *

 

شرح وظايف واحد سخت افزار و شبكه

         پشتيباني نرم افزاري شامل نصب ويندوز و کليه برنامه هاي مورد نياز کاربران
         پشتيباني سخت افزاري:
      -تشخيص و تعويض قطعات معيوب
      - نصب و تعمير پرينتر و اسکنر
      - ارتقاء سيستمها از نظر سخت افزاري و نرم افزاري
       بررسي قطعات موجود در بازار و تهيه استعلام مناسب جهت خريد لوازم وتجهيزات حوزه IT
 • نگهداري از تجهيزات وسرورهاي موجود در اتاق سرور شبكه شهرداري واقع در سازمان آمار فناوري اطلاعات
 • توسعه سخت افزاري تجهيزات شبكه با توجه به نياز هاي نرم افزاري
 • بررسي ساختمان ها و مكان هاي جديد مجموعه شهرداري وارائه طرح مناسب جهت ايجاد شبكه مناسب واتصال به شبكه شهرداري
 • نگهداري از تجهيزات حفظ ارتبات خطوط بي سيم (wireless) بين ساختمان منطقه 2(مركز) وساختمان هاي ديگر (ائم از مناطق وسازمان ها )شهرداري
 • حفظ امنيت ارتباطات داخلي واستفاده از نرم افزارهاي مختلف جهت كاربران گوناگون (ايجاد ونگهداري سطوح دسترسي كاربران در حوزه ي كاري خود)
 • حفظ امنيت شبكه اطلاعات شهرداري (جلوگيري از نفوظ هاي مخرب به داخل شبكه شامل اقدامات وتجهيزات نرم افزاري وسخت افزاري)
 • توسعه وراه اندازي سرويس هاي نرم افزاري جهت تسهيل در امورات اداري كارمندان (مانند سرويس هاي FTP و Email وHome folde r و...)
 • تحقيق وپژوهش در تجهيزات وتكنولوژي هاي روز دنيا جهت راه اندازي سرويس هاي جديد و به روز نگهداشتن سخت افزار هاي مورد استفاده
 • انجام PM(اقدامات پيشگيرانه ) کليه تجهيزات سخت افزاري شهرداري (مناطق وسازمان ها )2 نوبت در طول سال
 • بررسي و رفع مشکلات شبکه WAN بين مناطق وسازمان ها
 • بررسي و رفع مشکلات شبکه LAN(داخلي) مناطق وسازمان ها
 • بررسي و رفع مشکلات سيستم هاي رايانه اي  مناطق وسازمان هاي طرف قرارداد
 • ارسال قطعات معيوب داراي گارانتي به شرکت گارانتي دهنده وپيگيري تا مرحله رفع عيب وبازگشت قطعه به سازمان
 • ارتقا موردي رايانه هاي قديمي و مستهلک جهت استفاده بهينه در واحدهاي ديگر که نياز به رايانه جديد دارند .
 • بررسي طرح هاي واصله از طرف شرکت هاي حوزه IT  جهت استفاده موارد لزوم .
 • شرکت در جلسات و سمينارهاي حوزه IT   با نظر مدير عامل
 • شرکت در کلاس ها و دوره هاي آموزشي تجهيزات مورد استفاده در حوزه IT
 • ارتباط با مسئولين و رابطين حوزه IT  در مناطق و سازمان هاي شهرداري
 • نگهداري و حفظ امنيت ارتباط اينترنت با شبكه شهرداري .
 • انجام كليه امور مرتبط با راه اندازي نگهداري ارتقاء و رفع اشكال شبكه شهرداري مناطق و سازمانها .