شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

key -shafaf

 

 

سامانه شفافیت شهرداری قزوین با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری قزوین