* *

وظايف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین

 
1- مدیریت تهیه، اجرا و بروزرسانی معماری سازمانی و طرح جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.
2- مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی فن آوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل طرح ایجاد و توسعه مراکز داده و زیرساخت های ارتباطی، مدیریت امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بلیت الکترونیک و رصدخانه شهری در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.
3- مدیریت طراحی، ایجاد، بهره برداری، نگهداری و توسعه زیرساخت های ارتباطی میان شهرداری، ادارات خدمت رسان شهر و سایر شهرداری های استان با استفاده از فناوری نوین
4- مدیریت تامین، نگهداری، تعمیر و پشتیبانی انواع سخت افزارهای پسیو و اکتیو مورد نیاز شهرداری.
5- جمع آوری، ذخیره، ارزیابی، تفسیر و تحلیل، بازیابی و اشاعه اطلاعات با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده به منظور کشف الگوهای معتبر و روابط در مجموعه داده های بزرگ.
6- مدیریت طراحی و ایجاد سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد شهری برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان از طریق اطلاع رسانی الکترونیکی و برخط در خصوص شیوه ارائه خدمات، ارائه فرم های استاندارد مورد نیاز برای انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه های الکترونیکی و ارائه کلیه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونیکی و برخط.
7- مدیریت طراحی، ایجاد، راه اندازی و نگهداری سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) و تکمیل لایه های مختلف اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت شهری با فراهم نمودن ارتباط میان بانک های اطلاعاتی فعال در سایر دستگاه های اجرایی
8- مدیریت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و به روزرسانی پایگاه و بانک های اطلاعاتی اسناد، مدارک و متون فنی شهرداری و بایگانی الکترونیک و سامانه های سازمان الکترونیک یکپارچه، کاربردی و مدیریت دانش سازمانی.
9- مدیریت تهیه و اجرای طرح پرداخت های خرد و الکترونیک در مجموعه شهری.
10- جمع آوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل، به روزرسانی آمار و اطلاعات و پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری و انتشار دوره ای گزارش توصیفی و تحلیلی عملکرد سازمان.
11- مدیریت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و به روزرسانی زیرساخت امن شبکه های ارتباطی داخلی(اینترانت)، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم به منظور مقاوم سازی امنیتی زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تأمین دسترسی امن به شبکه ارتباطی جهانی (اینترنت) در شهرداری و سازمان های وابسته با رعایت استانداردهای امنیتی مربوطه.
12- مدیریت طراحی و اجرای ططرح استعلام ها و اخذ مجوزهای لازم به صورت الکترونیکی در شبکه بین دستگاهی به منظور افزایش سرعت و ارایه خدمات شایسته به شهروندان.
13- مدیریت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و توسعه پرتال شهرداری به نحوی که حداقل اطلاعات و خدمات از قبیل اطلاعات عمومی شهر، تجارت و صنعت، آموزش، فرهنگ و هنر، کشاورزی و محیط زیست، بهداشت و درمان، امور قضایی و قوانین و سایر خدمات به صورت موضوعی و دسته بندی شده برای مردم قابل دسترس باشد.
14- مدیریت طراحی و اجرای پرداخت الکترونیکی به حساب های شهرداری براساس تعرفه های مصوب خدمات، به صورت کسر وجه از کارت بانکی درخواست کننده خدمت واریز به حساب درآمدی شهرداری از کانال های مختلف از جمله جایگاه اینترنتی شهرداری، شبکه شتاب و پایانه های فروش، به صورت برخط.
15- آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه ی شهر و شهرداری الکترونیک و بسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی.
16- ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه فعالیت و مأموریت سازمان با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات در صورت وجود ظرفیت های مازاد.
17- توسعه و استفاده از ظرفیت واقفان، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آن ها.
18- استفاده از شیوه های تأمین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.