* *

* *

 

سه راه کافي
 
محور سعدي فرعي در شمال خيابان بوعلي و در محل تقاطع با کوچه اي که به " کوچه کافي " معروف است ، يک سه راهي را تشکيل مي دهد که به دليل وسعت نسبتا زياد و وجود کاربري هاي متنوع تجاري که پاسخگوي نياز هاي روزمره ساکنين مي باشند ، از پتانسيل مناسبي در جهت تبديل شدن به يک مرکز قوي در سطح محله يا حتي منطقه برخوردار است .
 
شيخ آباد
 
منطقه واقع در شمال غربي چهار راه "نظام وفا " باقيمانده آن چيزي است که در گذشته به نام محله " گوسفند ميدان " يا " قوي ميدان " ناميده مي شده و از جمله مهم ترين محله هاي شهر به شمار رفته است . دروازه شيخ آباد يکي از هشت دروازه شهر قزوين دوره صفويه – نيز در اين مکان بوده که امروزه اثري از آن باقي نيست .
 
4 محله راه ري
 
يکي از قديمي ترين محور هاي مواصلااتي موجود در شهر قزوين کوچه کم عرضي است که در ميان بافت ارگانيک حاشيه جنوب شرقي شهر جاي داشته و در نهايت به جاده ري مي رسيده است . اين محور که به " راه ري " معروف است ، در شمال از چهار راه " سپه " شروع و در نهايت به " کمربندي جنوب " منتهي مي شود که در سال هاي اخير در اين نقطه يک پارک محلي احداث شده است .
 
در ميانه اين محور يکي از قديمي ترين مساجد شهر قرار دارد که در زمان سلجوقي به جاي آتشکده احداث شده است . عليرغم آنکه مدرسه پيوسته به بنا از ميان رفته است ، اما بخش قديمي مسجد و گنبد خانه با معماري بي نظير و با شکوه در کنار معبر باقي مانده است . در کهن ترين بخش مسجد نيز آرامگاهي قرار دارد که اهالي محل آن را منسوب به "حسن صباح " مي دانند .
 
 
مسجد شيشه گر
 
مسجد " شيشه گر " در حاشيه جنوب شرقي چهارراه " نظام وفا " و در مجاورت خيابان " بوعلي " قرار گرفته است.
 
دروازه درب کوشک
 
شهر قزوين در دوره رونق خود ، در زماني که به عنوان پايتخت دولت صفويه شناخته مي شد ، داراي هشت باب دروازه بود که از مجموع اين دروازه ها تنها دو دروازه باقيمانده که يکي از آنها دروازه “درب کوشک” يا “راه کوشک” است . خوشبختانه در توسعه هاي بعدي و گسترش شهر ، موجب نشد تا اين دروازه که به نام “دروازه جوسق” نيز ناميده مي شد ، تخريب شود يا در ميان ميـــدان يا فضايي مشابه قرار گيرد و همچنان به عنوان بخشي از بافت پيرامـوني و در حاشيــه خيابان “ نادري ” و ميدان “ ميرعماد” واقع شده است .
در شمال دروازه ( ضلع بيروني آن ) پارک کوچکي احداث شده که در بخشي از آن و در مقابل دروازه بقاياي ورودي کنسولگري روس موجود است . اين بنا در سالهاي اخير بازسازي شده و به عنوان مرکز اطلاعات گردشگري مورد استفاده قرار مي گيرد .
با فاصله اي اندک از پارک فوق الذکر و در ضلع شمال شرقي ميدان “ميرعماد” قرار دارد