* *

* *

رودخانه هاي شهري 

آب و به طور اخص رودخانه ها نقش بسيار مهمي در طراحي فضاهاي شهري داشته و از عناصر مهم در اين زمينه محسوب مي شوند .

 امروزه از رودخانه ها به طور وسيع در زيباسازي چشم اندازها و منظر شهري استفاده مي شود . ولي آنچه در اين راستا بسيار مهم است

در حال حاضر در شهر قزوين اين جاذبه طبيعي درون شهري به دليل مجموعه اي از عوامل بازدارنده و عدم بهره برداري مناسب از قابليت هاي آن، در حال تخريب است . اين جاذبه طبيعي از مناسب ترين و مستعدترين زمينه ساز فضاهاي باز درون شهري در حاشيه خود هستندکه نقش موثري در ارتقاء کيفي و کمي فضاهاي شهي ، کارآمد و منظرسازي دارند.

 

 

فضاهاي سبز 

   فضاهاي سبز در سطح شهر با وجود باغات کهنسال و وسيع در حاشيه ها ، در برخي نواحي و محلات به خصوص در توسعه هاي جديد با کمبود محسوسي روبروست .

فضاهاي سبز عمومي موجود شامل پارک ها ، بوستان ، بلوارها بوده که در بين آنها در سطح شهر ، پارک هاي اصلي و مهم که داراي کارايي مناسب از نظر بصري ، عملکردي و جذب مردم هستند عبارتند از :

 1- پارک ملت : قديمي ترين پارک شهر واقع در خيابان پادگان

2- پارک بهشتي : در حاشيه بلوار شهيد بهشتي

3- پارک شهدا : در خيابان سعدي شمالي

4- پارک مطهري : واقع در خيابان کمربندي تهران قديم

 

 

باغات

شهر قزوين از سه سمت شرق- غرب و جنوب توسط باغات احاطه شده که از جمله فضاهاي عمده شهري اند، اين باغات شامل باغات حاشيه شهر (باغات حاشيه شرقي- غربي و جنوبي ) و باغ موجود در حاشيه بلوار شهيد بهشتي و ميدان سرداران (درون شهري) است.

پارك باراجين

 شهر قزوين به عنوان شهري كه اطرافش را باغهاي سرسبز پوشانيده بعنوان يك مركز تفرجگاهي مد نظر بوده است . با توجه به طرحهاي شهرسازي جديد – تراكم جمعيت  و تخريب باغستانها بوستان باراجين به عنوان تنها گردشگاه حومه شهري قزوين مي تواند با داشتن آب و هوا و چشم اندازهاي طبيعي مناسب نقش مهمي را در تامين نيازهاي تفريحي و تفرجگاهي مردم ايفا نمايند .

اين بوستان با حدود 1400 هكتار مساحت در فاصله 9 كيلومتري شمال شهر قزوين در داخل حوزه استحفاظي شهر با مشخصات جغرافيايي 42 و 50 تا 5 و 51 و 51 طول شرقي  - 15 و 36 تا 45و 36 عرض شمالي در دامنه و كوهپايه به ارتفاعات شمالي شهر قرار دارد .

و در سطح 55 هكتار از اراضي منابع طبيعي قرار دارد و در 700 هكتار از اراضي منابع طبيعي نيز جهت اجراي عمليات جنگل كاري و احداث فضاي سبز در نظر گرفته شد .

موقعيت و محل استقرار پارك به گونه اي است كه شاهراه بزرگ تهران زنجان از ضلع جنوبي و چسبيده به آن مي گذرد . اين تلاقي توجه مسافرين و گردشگران را به پارك  جلب نمايد .

به دليل موقعيت خوب طبيعي و وسعت بالاي بوستان امكان بهره برداري فعاليت هاي فرهنگي  آموزشي- ورزشي و گردشگري دراين بوستان وجود دارد.

 جمعيت انبوهي كه در اوقات فراغت به باراجين مراجعه مي كنند نشان دهنده نياز مردم به تفرج و گردش در محيط هاي طبيعي مي باشد . بوستان باراجين بعنوان يك گردشگاه و جهت جذب جمعيت يكي ديگر فرصتهاي مناسب در شهر مي باشد.