تسهيلات حمل و نقل و پايانه ها
در اين بخش پس از بررسي وضعيت پايانه هاي بار و مسافر شهر قزوين به ارائه مشخصات وضع موجود حمل و نقل عمومي اعم از اتوبوسراني ، تاکسيراني و خودروهاي کرايه اي پرداخته مي شود.
 
8 -1 پايانه هاي حمل و نقل بار و مسافر
در محدوده شهر قزوين يک پايانه باري ، دو پايانه مسافربري و يک ميدان ميوه و تره بار قديمي وجود دارد. علاوه بر اين در حاشيه معابر نيز فعاليت هاي مربوط به مسافربري حومه اي و بين شهري وجود دارد که به بيان آنها پرداخته مي شود.
 
8 -2 پايانه هاي مسافربري بين شهري
شهر قزوين داراي دو پايانه حمل ونقل مسافربري بين شهري مي باشد . پايانه مرکزي که در سال 1378 تأسيس شده در ضلع شمال غربي فلکه تهران قديم واقع است . در اين پايانه که حدوداً 3 هکتار مساحت دارد ، تعداد 200 دستگاه اتوبوس و سواري روزانه به مقاصد مختلف اعزام مي گردند . به نظر مي رسد که سيرکولاسيون داخلي و نحوه ورود و خروج فعلي اتوبوس ها از اين پايانه طبق طرحهاي برنامه ريزي شده انجام نمي گردد .
شرکت هاي حمل و نقل و مسافربري که در حال حاضر در اين پايانه فعاليت دارند عبارتنداز : شرکت سير و سفر ، شرکت اميد قزوين، شرکت اعتماد سفر، شرکتهاي آرام قزوين ، روشن قزوين ودانا قزوين ، شرکت سرعت سفر، شرکت البرز، شرکت امين سفر، شرکت سياحت گيتي ، شرکت عادل سفر و شرکت سفر طلايي .
شرکت هاي يادشده در مجموع روزانه 110 دستگاه اتوبوس به تهران ، 6 دستگاه اتوبوس به مشهد، 6 دستگاه اتوبوس به کرمانشاه ، 2 دستگاه اتوبوس به اصفهان و به شهرهاي اهواز ، سازي ، شيراز ، اراک ، رحيم آباد ساوه ، سياهکل و تبريز هر کدام 1 دستگاه اتوبوس اعزام مي نمايند . به همين تعداد نيز اين پايانه ورود دارد. لازم به ذکر است که تعداد اتوبوس هاي اعزامي به تهران در تمامي اوقات روز مسافرپذيري نموده و به صورت رديفي پر شده و حرکت مي نمايند .
سه شرکت مسافربري بنام هاي صفا سفر علوي ، سپهر سفر قزوين و صبا سفر نيز روزانه به طور متوسط هر کدام 25 دستگاه سواري با ظرفيت هر دستگاه 4 مسافر به تهران اعزام نمايند و به همين تعداد نيز برگشت دارند . البته تعداد بيشتري سواري هاي غير شرکتي نيز در محوطه بيرون پايانه و همچنين در ميدان وليعصر به مسافربري به مقصد تهران اشتغال دارند که تقريباً به همين تعداد نيز برگشت دارند .
پايانه مسافربري ديگــر به نام پايانه انقلاب که در ســال 1384 تأسيس شده در انتهــاي خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي جنب گاراژ نوروزيان نزديک به دروازه غربي شهر در ابتداي محور قزوين – تاکستان قرارداشته و هنوز به مرحله بهره برداري کامل نرسيده است .
اين پايانه با مساحت تقريبي يک هکتار فعلاً براي مقصد تاکستان سرويس دهي نموده و روزانه 100 دستگاه سواري و 60 دستگاه ميني بوس اعزام نموده و به همين تعداد نيز برگشت دارد .
علاوه بر پايانه ها و مکان هاي فوق ، روزانه تعداد 10 دستگاه ميني بوس از خيابان راه آهن به بوئين زهرا اعزام و به همين تعداد برگشت دارند . تعداد تقريبي 33 دستگاه سواري غير شرکتي نيز از فلکه شهدا (سپه) به بوئين زهرا رفت و آمد روزانه مي نمايند که به علت سهل الوصول بودن آنها باعث عدم رونق ميني بوسراني گرديده اند . تعداد 30 دستگاه سواري نيز روزانه به مقصد رازميان از ميدان وليعصر مســافربري مي نمايند .