* *

 

شرح وظايف واحد نرم افزار
 
 
ميتوان گفت يكي از مهمترين بخش ها در سازمان آمار و فناوري اطلاعات واحد نرم افزار اين سازمان ميباشد كه اهم وظايف آن عبارت است از :
*تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم هاي جديد
Backup *گيري از بانك اطلاعاتي مناطق، معاونت ها و سازمان ها
*بازنويسي ، توسعه و تحقيق و بررسي سيستم ها با تکنولوژي جديد
* پشتيباني نرم افزاري هاي تخصصي
* آماده سازي ، نصب و راه اندازي سرورها به منظور پياده سازي نرم افزارهاي تخصصي
 
 * طراحي و راه اندازي پورتال شهرداري قزوين و ساب پورتال اختصاصي هر يک از  واحدهاي تابعه و پشتيباني فني از پورتالهاي طراحي شده
 * ارائه و پشتيباني از سرويس پست الکترونيک اختصاصي شهرداري
 * پشتيباني و رفع اشکالات کاربران جهت استفاده از نرم افزارهاي تخصصي
 
 * ماموريت به شهرداري مناطق و سازمانها جهت انجام امور محوله
 
 * شرکت در کلاس هاي آموزشي خاص کارشناس کامپيوتر
 
 * شرکت در جلسات داخلي و خارجي سازمان با نظر مديرعامل سازمان