سامانه کمیسیون 77 سامانه کمیسیون 77

 

 

ردیف

عنوان

توضیحات

1

نام نرم افزار

کمیسیون 77

2

پلت فرم نرم افزار

تحت شبکه وب شهرداری  قزوین

3

تاریخ تولید

زمستان 96

4

تولید کننده

شرکت صفارایانه

5

درخواست دهنده و ذی نفعان

درآمد مرکز و دبیرخانه کمیسیون 77 و مناطق سه گانه و سازمان پسماند

6

هدف از تولید

تسریع در عملکرد و گزارش گیری از کمیسیون77

7

مخاطبان

درآمد مرکز و دبیرخانه کمیسیون 77 و مناطق سه گانه و سازمان پسماند و شهروندان

8

تحلیل سیستم ، بهینه سازی روش و نظارت عالی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین