مرکز داده سیار

 

با انعقاد قرارداد میان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین و بخش خصوصی و تهیه اقلام مورد نیاز، مرکز داده سیار شهرداری قزوین راه اندازی شد.

مرکز داده سیار سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین سایت پشتیبان حوزه مدیریت بحران شهرداری قزوین به شمار می رود و نقش مهمی در ارائه خدمات سریع و بدون وقفه به شهروندان ایفا می کند.

این سایت پشتیبان ضمن ممانعت از توقف روند خدمات رسانی، به حفاظت ار داده ها و اطلاعات شهرداری کمک قابل توجهی می­کند.