شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

key -shafaf

 

 

سامانه شفافیت شهرداری قزوین با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری قزوین

 

hamfekran_list_image یک نوع نمایش نیست. hamfekran_list_image یک نوع نمایش نیست. hamfekran_list_image یک نوع نمایش نیست.

 

تعدادنوع
3ماهي فيل
3ماهي آمور
7کووي ژاپن