دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

اسفندياري، مدير عامل سازمان آمار وفن آوري اطلاعات شهرداري قزوين:

دريافت فيش حقوقي كاركنان شهرداري قزوين از طريق درگاه الكترونيك راه اندازي شد

دريافت فيش حقوق كاركنان شهرداري قزوين از طريق پرتال داخلي امكان پذير مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فاوا؛ مدير عامل سازمان آمار و فن آوري اطلاعات گفت: با توجه به راه اندازي دريافت فيش حقوقي كاركنان شهرداري قزوين از طريق درگاه الكترونيك، همكاران شاغل در شهرداري مركز، مناطق و معاونتها مي‍توانند با مراجعه به پرتال داخلي به آدرس www.Qazvin.iri و  وارد كردن مشخصات خواسته شده فيش حقوقي خود را دريافت و در صورت نياز پرينت آن را تهيه كنند.
محسن اسفندياري افزود: لازم به ذكر است به محض قطعي شدن پرداخت حقوق هر ماه توسط واحد مالي، اطلاعات فيش هاي ماه هاي جديد نيز حتي قبل از دريافت پرينت فيش ها قابل دسترس مي باشد و اين امكان را فراهم مي آورد كه در واحد مالي چاپ فيش ها فقط براي كساني كه درخواست دارند انجام شود نه كليه پرسنل، و در نتيجه در مصرف كاغذ نيز صرفه جويي قابل توجهي صورت خواهد گرفت.
پايان پيام
 
 
 
 

تصاویر مرتبط