چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

اسفندياري مدير عامل سازمان آمار وفن آوري خبر داد:

اصلاح فرآيند در خواست كالا وحذف فيزيك كاغذي

در راستاي تحقق شهرداري الكترونيك وحذف فيزيك كاغذي درفرآيند هاي كاري شهرداري كه از اول آذر ماه 91 فرآيند در خواست كالا بر پايه سيستم اتوماسيون اداري به صورت الكترونيكي در معاونت اداري مالي شهرداري قزوين راه اندازي شد.

 

مهندس اسفندياري مدير عامل سازمان آمار وفن آوري با اعلام اين خبر گفت: در راستاي تحقق شهرداري الكترونيك وحذف فيزيك كاغذي درفرآيند هاي كاري شهرداري كه از اول آذر ماه 91 فرآيند در خواست كالا بر پايه سيستم اتوماسيون اداري به صورت الكترونيكي در معاونت اداري مالي شهرداري قزوين راه اندازي شده بود در طي آن براي تمامي معاونت هاي زير نظر شهرداري مركز نيز راه انداري شد.
بدين ترتيب كه كارمندان به جاي پركردن فرمهاي در خواست كالا به صورت دستي از فرمهايي كه بدين منظور در سيستم اتوماسيون اداري تعبيه شده استفاده خواهند نمودوكليه امضاهاي اين فرم به صورت اتوماتيك از طريق گردش كاري سيستمي توسط مديران مربوطه صورت گرفته ودر نهايت به سيتم انبار براي انجام اقدامات لازم ارسال مي شود.
لازم به ذكر است كه اين فرآيند در طي كلاس آموزشي براي معاونت ها در تاريخ 5 دي91 در سالن بانو توسط سازمان آمار و فن آوري اطلاعات برگزار شد.

 

تصاویر مرتبط