سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

اسفندياري، مديرعامل سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري قزوين:

بر نامه تحت وب پشتيباني و نگهداري (help desk) راه اندازي شد

برنامه تحت وب پشتيباني و نگهداري ( help desk) جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي كاربران شهرداري قزوين راه اندازي شد.

مدير عامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين گفت: برنامه تحت وب پشتيباني و نگهداري ( help desk) جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي كاربران شهرداري قزوين راه اندازي شد.

محسن اسفندياري افزود: مرحله اول اين طرح در شهرداري مركز و مناطق  به صورت آزمايشي به اجرا در آمد و از آنجايي که نتايج آن حاکي از تسريع در روند رسيدگي به مشکلات سخت افزاري و نرم افزاري کاربران مي‌باشد سازمان ها، معاونتها و واحدهاي زير مجموعه شهرداري را نيز زير پوشش قرارخواهد داد .

وي بيان كرد: برنامه تحت وب پشتيباني و نگهداري (help desak)  توسط سازمان آمار و فن آوري اطلاعات راه اندازي شد ه است و كاربران مي توانند جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي خود از طريق اين نرم افزاراقدام كنند.
 اسفندياري گفت: جهت استفاده از اين نرم افزار كاربران با مراجعه به پرتال داخلي به آدرس www.qazvin.iriو در قسمت خدمات الکترونيک، نرم افزار پشتيباني و نگهداري help desk را انتخاب كرده و با نام كاربري ويندوز خود وارد برنامه شده و درخواست خود را ثبت كرده و از همين طريق روند رسيدگي به آن را پيگيري كنند.
اين مسوول تصريح كرد: دوره آموزشي اين برنامه اسفند ماه سال گذشته به اتمام رسيد و از اين پس مشكلات سيستمي كاربران از طريق برنامه مذكور رفع خواهد گرديد و تماسهاي تلفني جهت رفع اشكال پاسخ داده نخواهد شد.
شايان ذكر است که الويت پيگيري در خواست ها با کاربراني است که از طريق نرم افزار help desk اقدام مي‌كنند.

 

تصاویر مرتبط