سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اعلام كرد؛

سیستمی شدن ساختار جدید بودجه شهرداری قزوین در سال 99

محسن اسفندیاری، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین از سیستمی شدن ساختار جدید بودجه شهرداری قزوین در سال جدید خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین، اسفندیاری گفت: با توجه به دستورالعمل جدید وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها مبنی بر تغییر ساختار بودجه شهرداری‌ها و تبدیل ساختار آن از چهار سطحی  به هفت سطحی و اجرایی شدن آن در سال 1399، جلسه توجیهی به همین منظور با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و معاونت مالی اقتصادی و حضور همه همکاران مالی سازمان‌ها و مناطق شهرداری قزوین توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

وی توضيح داد: از مزایای تبدیل ساختار بودجه به هفت سطحی، تسهیل درگزارش‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، امکان ردیابی و پیگیری تمامی هزینه‌های انجام شده در شهرداری، شفافیت در عملکرد بودجه و هزینه و همچنین یکسان سازی کدهای بودجه و بودجه ریزی برنامه ای و عملیاتی در بودجه شهرداری قزوین است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط