پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

سامانه ثبت گزارشات الکترونیکی مهندسین

پروژه سامانه ثبت گزارشات الکترونیکی مهندسان ناظر ساختمانی

با اجرای این پروژه مهندسین ناظر ساختمانی تنها با تکمیل فرم‌های الکترونیکی تحت وب، انجام ادامه فرآیند نظارت به صورت کاملا مکانیزه و بدون ارسال فیزیک گزارشات، قادر به ثبت گزارشات نظارت خود خواهند بود.

از جمله مزایای این پروژه:

- جلوگیری سریع از تخلفات ساختمانی و افزایش ایمنی و سلامت شهروندان،

- جلوگیری از بروکراسی اداری 

تصاویر مرتبط