این واحد در همکاری متقابل و تنگاتنگ با واحد نرم افزار به عملکرد خود در زمینه مربوطه پرداخته و اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

- پشتيباني نرم افزاري شامل نصب ويندوز و کليه برنامه هاي مورد نياز کاربران

- پشتيباني سخت افزاري:

      - تشخيص و تعويض قطعات معيوب

      - نصب و تعمير پرينتر و اسکنر

      - ارتقاء سيستم ها از نظر سخت افزاری و نرم افزاری

- بررسي قطعات موجود در بازار و تهيه استعلام مناسب به منظور خريد لوازم وتجهيزات حوزه IT

      - نگهداري از تجهيزات وسرورهاي موجود در اتاق سرور شبكه شهرداري واقع در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

      - توسعه سخت افزاري تجهيزات شبكه با توجه به نياز هاي نرم افزاری

      - بررسي ساختمان ها و مكان هاي جديد مجموعه شهرداری وارائه طرح مناسب جهت ايجاد شبكه مناسب واتصال به شبكه شهرداری

      - نگهداری از تجهيزات حفظ ارتبات خطوط بي سيم (wireless) بين ساختمان منطقه 2 (مركز) وساختمان هاي ديگر (ائم از مناطق وسازمان ها) شهرداری

      - حفظ امنيت ارتباطات داخلي واستفاده از نرم افزارهای مختلف جهت كاربران گوناگون (ايجاد ونگهداری سطوح دسترسي كاربران در حوزه ی كاری خود)

      - حفظ امنيت شبكه اطلاعات شهرداری (جلوگيری از نفوظ های مخرب به داخل شبكه شامل اقدامات وتجهيزات نرم افزاری وسخت افزاری)

      - توسعه و راه اندازی سرويس های نرم افزاری جهت تسهيل در امورات اداری كارمندان (مانند سرويس های FTP و Email وHome folder و...)

      - تحقيق و پژوهش در تجهيزات وتكنولوژی های روز دنيا جهت راه اندازی سرويس های جديد و به روز نگهداشتن سخت افزار های مورد استفاده

      - انجام PM  (اقدامات پيشگيرانه) کليه تجهيزات سخت افزاری شهرداری (مناطق و سازمان ها) 2 نوبت در طول سال

      - بررسی و رفع مشکلات شبکه WAN بين مناطق وسازمان ها

      - بررسی و رفع مشکلات شبکه LAN(داخلي) مناطق وسازمان ها

      - بررسی و رفع مشکلات سيستم هاي رايانه اي  مناطق وسازمان هاي طرف قرارداد

      - ارسال قطعات معيوب دارای گارانتي به شرکت گارانتی دهنده وپيگيری تا مرحله رفع عيب وبازگشت قطعه به سازمان

      - ارتقا موردی رايانه هاي قديمي و مستهلک جهت استفاده بهينه در واحدهاي ديگر که نياز به رايانه جديد دارند.

      - بررسي طرح هاي واصله از طرف شرکت هاي حوزه IT  جهت استفاده موارد لزوم.

      - شرکت در جلسات و سمينارهاي حوزه IT   با نظر مدير عامل

      - شرکت در کلاس ها و دوره هاي آموزشي تجهيزات مورد استفاده در حوزه IT

      - ارتباط با مسئولين و رابطين حوزه IT  در مناطق و سازمان هاي شهردار.

      - نگهداری و حفظ امنيت ارتباط اينترنت با شبكه شهردار.

      - انجام كليه امور مرتبط با راه اندازي نگهداري ارتقاء و رفع اشكال شبكه شهردار مناطق و سازمان ها.