می توان گفت یکی از مهمترین بخش ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین اداره نرم افزار این سازمان می باشد که اهم وظایف آن به شرح ذیل است:

- تحليل و تهیه نرم افزارها و راه اندازی آنها شامل نيازسنجي، امكان سنجي، تجزيه و تحليل، طراحي، برنامه نويسي و یا تهیه برنامه، پياده سازي، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و همچنين مديريت پروژه فرآيند راه اندازی نرم افزار

- تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم های جدید

- پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی مناطق، معاونت ها و سازمان ها

- بازنویسی، توسعه و تحقیق و بررسی سیستم ها با تکنولوژی جدید 

- حفظ امنیت ارتباطات داخلی و استفاده از نرم افزارهای مختلف جهت کاربران گوناگون ( ایجاد و نگهداری سطوح دسترسی کاربران در حوزه ی کاری خود)

- آماده سازی، نصب و راه اندازی سرورها به منظور پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی

- طراحی و راه اندازی پورتال شهرداری قزوین و ساب پورتال اختصاصی هر یک از واحدهای تابعه و پشتیبانی فنی از پورتال های طراحی شده

- ارائه و پشتیبانی از سرویس پست الکترونیک اختصاصی شهرداری 

- نصب و راه اندازی، پشتیبانی و رفع اشکالات کاربران جهت استفاده از نرم افزارهای تخصصی 

- مأموریت به شهرداری مناطق و سازمان ها جهت انجام امور محوله

- شرکت در کلاس های آموزشی خاص کارشناس کامپیوتر

- شرکت در جلسات داخلی و خارجی سازمان با نظر مدیرعامل سازمان